Antykorozja i izolacja rurociągów EDT Toruń – GT50

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja rurociągów na nowym projekcie EDF – GT50.